جستجو کردن
جستجو کردن

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته شیراز ۲۸ لغایت۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته شیراز ۲۸ لغایت۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شرکت سنادام پارس (دارو برنا) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری  اجتماعی، در این نمایشگاه شرکت کرد.