C4 powderT، مونوگلیسیریدهای اسیدبوتیریک، کاپریک،کاپریلیک و لائوریک

C4 powderT، مونوگلیسیریدهای اسیدبوتیریک، کاپریک،کاپریلیک و لائوریک

آنچه در این مقاله می خوانید

پودر C4، ترکیب منحصر به فردی از موثرترین مونوگلیسیریدهای اسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر است. این محصول علاوه بر تغذیه، رشد و ترمیم پرزهای روده با خاصیت باکتریوسیدی انتخابی، سبب نابودی باکتری‏های پاتوژن (از جمله گروه سالمونلا) و تعدیل میکروفلور روده می‏گردد

ساختار C4:

این ترکیب از پیوند کووالانسی بین هریک از اسیدهای چرب بوتیریک، کاپریک، کاپریلیک و لائوریک با یک مولکول گلیسرول و تولید مونوکلیسرید آنها (اسید بوتیرین، اسید کاپرین، اسید کاپرلین و اسید لائورین) تولید شده است. پیوند کووالانسی در این محصول از فراریت آن جلوگیری کرده و رسیدن آن را به بخش‏های انتهایی تضمین می‏کند.

در پیوند غیر یونی  بوتیریک اسید و سایر اسیدهای موجود در محصول c4  با گلیسرول یک واکنش استری رخ میدهد به همین دلیل مقاومت بوتیریک اسید به طرز معنا داری بالا میرود به طوری که میتواند تا دمای 250درجه سلسیوس را تحمل کند و همچنین تغییرات PH  هیچ تاثیری بر روی ان نخواهد داشت لذا در تمام طول دستگاه گوارش دستخوش تغییری نمیشود و فقط تحت تاثیر انزیم های روده کوچک این پیوند توانایی شکستن دارد و پرنده میتواند حداکثر بهره‌وری از اسید بوتریریک را داشته باشد

همچنین بوتیریک اسید بسیار بوی بدی دارد اما واکنش استری که در ترکیب اسید بوتیریک و گلیسرول رخ میدهد باعث میشود محصول بسیار بوی مطبوعی داشته باشد زیرا اساسا ترکیبات استری بسیار خوش بو هستند و به عنوان اسانس مورد استفاده قرار میگیرند.

مکانیسم عمل:

افزایش انشعابات عروق

خاصیت باکتریوسیدی انتخابی

ایجاد استحکام در اتصالات بین سلولی

بهبود کیفیت پوسته در تخم‏مرغ

1 – افزایش انشعابات عروق:

مونوبوتیرین با داشتن خاصیت آنژیوژنزی به ایجاد عروق جدید کمک می‏کند و عروق خونی جدید شرایط را برای انتقال مواد مغذی بیشتر به بافت پوششی روده فراهم می‏سازد. بدین‏ترتیب به رشد پرزها و ترمیم آن‏ها کمک بسیاری می‏کند. این خاصیت منحصرا توسط مونوبوتیرین صورت گرفته و اسیدبوتیریک آزاد و نمک‏های آن مانند سدیم بوتیرات یا کلسیم بوتیرات چنین خاصیتی ندارند.

    2 – خاصیت باکتریوسیدی انتخابی:

C4  برای مقابله با باکتری‏های گرم مثبت و گرم منفی از دو تاکتیک متفاوت بهره می‏برد:

  1. برای جلوگیری از بیماریزایی باکتری های گرم منفی از جمله سالمونلا، شیگلا و اِ-کلای، مونوگلیسیرین‏های موجود در C4، بعد از ورود به سلول باکتری، مانع از انتقال پروتئین های بیماری‏زا (آنتی ژن باکتری) به سلول هدف می شوند. بدین صورت که با اتصال به ژن PI (Pathogenicity Island)  از بیان ژن عامل ترشحی این پروتئین ها ( :TTSSسیستم ترشحی نوع سوم) به سلول هدف جلوگیری می کنند.
  • 2-     برای جلوگیری از بیماریزایی باکتری های گرم مثبت، C4 با ورود به سلول باکتری موجب تخریب مکانیکی غشا شده و غشای داخلی باکتری را کاملا از بین می برد. این فرایند به متلاشی شدن و انهدام باکتری منجر می گردد.
  • افزایش استحکام اتصالات سخت (Tight junctions) بین سلول‏های پوششی روده:
(Anderson J.M. et al., 1995 – Mitic L.L et al., 2000)   

عملکرد صحیح و طبیعی روده وابسته به پایداری و نگهداری سد موکوسی روده است که به صورت یک لایه‏ی نازک بر روی سلولهای پوششی روده قرار گرفته است.

مونوبوتیرین با سازماندهی پروتئین های سازنده اتصالات بین سلولی و چسباندن آن‏ها به یکدیگر (با فعالسازی پروتئین کیناز AMPK) موجب تداوم و پایداری سد موکوسی بر روی کلیه سلول های اپیتلیال روده می گردد و بدین ترتیب بهبود عملکرد روده را تضمین می نماید.