سخنرانی دکتر آجیل چی در سومین نمایشگاه فید اکسپو

سخنرانی دکتر آجیل چی در سومین نمایشگاه فید اکسپو

سومین همایش و نمایشگاه بین المللی فیداکسپو در اواخر مرداد ماه در بوستان گفت و گوی تهران برگزار گردید.
جناب آقای دکتر پژمان آجیل چی در روز افتتاحیه آن سخنرانی با مضمون ذیل داشتند:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)،
ایشان رقابت پذیری را اولویت اصلی تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان برشمردند و تصریح کردند: “باید تلاش کنیم نگذاریم به بهانه قیمت ارزان تر، کیفیت محصول فدا شود.”

مدیر عامل گروه ســـنا به برخی دیگر از چالش های این صنعت اشاره و اظهار کردند: “تعیین تعرفه های صادرات و مجوزهای واردات مسایل دیگری هستند که کارخانجات و تولیدکنندگان با آنها درگیرند و سیاست های دولت به دلیل قوانین متناقض، در این زمینه ها ایجاد موانع بیشتری می نماید.”
ایشان در ادامه خواستار رقابت پذیری محصولات خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور شدند و از مسئولان و دولتمردان خواستند در این زمینه با تولیدکنندگان و تشکل ها همکاری و مساعدت های بیشتری انجام دهند.

“باید تلاش کنیم نگذاریم به بهانه قیمت ارزان تر، کیفیت محصول فدا شود.”

و ایشان افزودند: “کارخانجات خوراک آماده با وجود همه سرمایه گذاری هایی که در کشور انجام داده اند در مقایسه با کشورهای اروپایی توان رقابت ندارند و حجم سرمایه گذاری این شرکت ها به هیچ وجه قابل مقایسه و رقابت نیست.”
آقای دکتر آجیل چی با اشاره به برخی عوامل بازدارنده در صادرات اینگونه محصولات، فرمودند: “محدودیت های قانونی که از سوی برخی مراجع ایجاد می شود، ضعف در دانش فنی کارخانجات خوراک و همچنین وجود واحدهای سنتی پرورش از جمله موانع اصلی بر سر راه صادرات هستند.”
ایشان ادامه دادند: “از ۶۵۰ کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیانی که مراجع رسمی اعلام می کنند، تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد از توان فنی قابل قبول و دانش و تکنولوژی روز برخوردارند. توان مالی کارخانه های خوراک نیز در کیفیت محصول موثر است که این توان پایین، رقابت پذیری محصولات را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می دهد.”

“کارخانجات خوراک آماده با وجود همه سرمایه گذاری هایی که در کشور انجام داده اند در مقایسه با کشورهای اروپایی توان رقابت ندارند و حجم سرمایه گذاری این شرکت ها به هیچ وجه قابل مقایسه و رقابت نیست.”