اپتوریلیز به عنوان اوره آهسته رهش منبع مناسبی برای تامین نیتروژن غیر پروتئینی در جیره نشخوارکنندگان

اپتوریلیز به عنوان اوره آهسته رهش منبع مناسبی برای تامین نیتروژن غیر پروتئینی در جیره نشخوارکنندگان

آنچه در این مقاله می خوانید

پروتئین میکروبی (MCP) با کیفیت ‌ترین پروتئین در دام محسوب میشود زیرا بهترین  بالانس آمینواسیدی را دارد .

از ویژگی های منحصر به فرد نشخوارکنندگان اینست که میتوانند نیتروژن غیر پروتئینی را از طریق میکروارگانیسم های موجود در شکمبه به پروتئین با کیفیت و ارزشمند میکروبی تبدیل کنند .

استفاده از اوره به عنوان منبع نیتروژن غیرپروتئینی به دلیل قیمت مناسبی که نسبت به منابع نیتروژن پروتئینی دارد بسیار مورد توجه است اگرچه مقدار استفاده از اوره در جیره با محدودیت‌هایی هم رو به رو است زیرا به سرعت توسط میکروارگانیسم های شکمبه به آمونیاک و نیتروژن تجزیه شده و در نتیجه موجب انباشتگی آمونیاک و نیتروژن در شکمبه میشود. سرعت بالای هیدرولیز اوره در شکمبه میتواند کارایی نیتروژن را کاهش دهد و همچنین غلظت آمونیاک خون را بالا ببرد و در نهایت خطر مسمومیت با آمونیاک را ایجاد کند، متعاقب  افزایش نیتروژن اوره‌ای خون مقادیر اضافی آمونیاک از دیواره شکمبه جذب میشود و در کبد طی یک فرآیند انرِژی خواه تبدیل به اوره شده و عمدتا از طریق ادرار دفع میشود.

افزایش نیتروژن اوره‌ای خون با افزایش نیتروژن اوره‌ای مایعات بدن و بر هم خوردن تعادل اسید-باز رحم و مجرای تناسلی در گاو و همچنین  کاهش نرخ گیرایی، کیفیت و توسعه جنینی همراه است.افزایش نامتوازن نیتروژن اوره‌ای در خون،محیط رحم و مایع فولیکولار موجب تغییر در کیفیت رویان ،بلاستوسیست‌ها و کاهش باروری میگردد.

اپتوریلیز به عنوان منبع پوشش دار اوره میتواند راه حل مناسبی برای حل این مشکل باشد در نتیجه اوره آهسته رهش یک جایگزین بسیار خوب بجای اوره معمولی در جیره محسوب میشود که به عنوان منبع RDP مورد استفاده قرار میگیرد. اوره آهسته رهش در واقع  باعث میشود که نیتروژن زمان بیشتری در اختیار فلور میکروبی شکمبه قرار گیرد و در نتیجه میکروارگانیسم ها  زمان بیشتری برای ساخت پروتئین  خواهند داشت و جذب شکمبه ای بالا میرود.

پروتئین میکروبی (MCP) با کیفیت‌ترین پروتئین محسوب میشود که بالاترین هضم‌ پذیری و بالانس آمینواسیدی را دارد .

اوره آهسته رهش lموجب میشود تا نیتروژن بصورت تدریجی در شکمبه آزاد شود وبه دلیل سنتز پروتئین میکروبی بیشتر  کارایی دام در تولید گوشت و شیر را بالامیبرد.

تولید دام‌ها منجر به افزایش گازهای گلخانه‌ای و دفع نیتروژن میشود بنابراین استفاده از اوره آهسته رهش بجای اوره معمولی  میتواند به کاهش دفع کربن و نیتروژن کمک کند.

مزیت اپتوریلیز نسبت به سایر اوره‌های آهسته رهش

اپتوریلیز به عنوان اولین اوره آهسته رهش در کشور دارای گواهی ثبت اختراع به شماره 99495/11میباشد .شکل ظاهری و گرانولیشن استاندارد از ویژگی‌های مهم اپتوریلیز به حساب میاید زیرا هر چقدر محصول به سمت آردی بودن برود از قابلیت میکس آن کاسته میشود و بخش زیادی از محصول بصورت گرد و غبار از بین میرود این در حالی است که در تولید اپتوریلیز از فناوری گرانولیشن استاندارداستفاده شده است و محصول بدلیل گرانول بودن کمتربن هدر رفت را دارد و از قابلیت میکس بسیار بالایی برخوردار است .

از طرفی کیفیت پوشش اوره بسیارحائز اهمیت است ،اپتوریلیز با فناوری به روز COATING  MULTILAYER(پوشش چند لایه) توسط شرکت سنادام پارس موجب میشود تا نیتروژن به تدریج در شکمبه آزاد شده و در زمان مناسب در اختیار میکروارگانیسم‌ها قرار بگیرد تا بالاترین بهره‌ وری را از اوره در جیره داشته باشیم .

همچنین در تولید محصول اپتوریلیز از ماتریکس چربی گیاهی برای تامین نرخ رهایش مناسب جهت حداکثر شدن بهره وری استفاده شده است.

REFRENCES

https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=1ee9c44abbc382d18037c92d5df1689442d534bc

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030206724869

https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=1ee9c44abbc382d18037c92d5df1689442d534bc

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/8/2405

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246922