جستجو کردن
جستجو کردن

ویتال جی، ابزاری قدرتمند برای مقابله با بالانس منفی انرژی در نشخوارکنندگان

ویتال جی، ابزاری قدرتمند برای مقابله با بالانس منفی انرژی در نشخوارکنندگان

آنچه در این مقاله می خوانید

از آنجایی که دام در دوران انتقال و حتی تا صد روز پس از زایش نیز دچار بی اشتهایی میشود لذا مشکلات متابولیک و بالانس منفی انرژی امری رایج است

اساسا بالانس منفی انرژی زمانی اتفاق می افتد که نیاز دام به دریافت انرژی بالا میرود و این در حالیست که دام دچار بی اشتهایی شده و مصرف غذا به شدت کاهش پیدا کرده است لذا بدن دام برای بر طرف کردن نیاز انرژی ناچار به استفاده از منابع چربی و پروتئینی برای جبران انرژی میشود

هنگامی که دام از منابع چربی برای تامین انرژی استفاده میکند اسیدهای چرب فرار تولید شده به کبد میرود تا در انجا به گلوکز تبدیل بشود و از انجایی که این حجم از اسیدهای چرب فرار بیش از ظرفیت کبد برای تبدیل به گلوکز است لذا اسیدهای چرب فرار تبدیل به اسیدهای چرب غیر استریفیه شده و موجب انباشتگی در کبد و در نهایت موجب کبد چرب کتوزیس و سایر بیماری های متابولیک در دام میشود.

همچنین زمانی که دام از منابع پروتئینی برای تامین انرژی استفاده کند اسیدهای آمینه ضروری کمتری در اختیار بافت پستان قرار میگیرد لذا پروفایل اسیدهای امینه شیر تغییر میکند و کیفیت پروتئین شیر کاهش میابد.

بنابراین در چنین شرایطی استفاده از گلوکز میتواند راه حل مناسبی باشد اما گلوکز داخل شکمبه بلافاصله توسط میکروارگانیسم های شکمبه ناپدید میشود لذا استفاه از ویتال جی به عنوان منبع گلوکز عبوری راه حل قطعی به حساب می‌اید .

ویتال جی

ویتال جی منبع گلوکز عبوری پوشش دارو محافظت شده است که بدون هیچ تغییری از شکمبه عبور میکند و در سطح روده کوچک جذب میشود بنابراین و قتی جذب گلوکز در سطح روده کوچک افزایش یابد میزان گلوکز خون بالا میرود بنابراین نیازی به استفاده از چربی در تامین انرژی به مراتب کاهش میابد و در نتیجه میزان NEFA  و BHBA در خون کاهش می یابد

همچنین وقتی دام از پروتئین ها جهت تامین انرژی استفاده نکند اسیدهای آمینه ضروری بیشری در اختیار بافت پستانی قرار میگیرد لذا کیفیت پروتئین شیر بالا میرود

با بالا رفتن میزان گلوکز خون گلوکز بیشتری در اختیار ارگان های بدن خصوصا بافت پستانی قرار میگیرد بنابراین میزان لاکتوز شیر به مراتب افزایش میابد

مایعات بدن نیز تحت تاثیر گلوکز خون هستند و در صورتی که گلوکز خون افزایش پیدا کند تعادل اسید و باز مایعات بدن خصوصا مایع فولیکولار و محیط رحم افزایش پیدا میکند لذا در افزایش نرخ باروری ،گیرایی و همچنین کیفیت جنین اثر به سزایی دارد.

References

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840120305241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8556486/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.1034675/full